Αποκατάσταση προβλήματος εξερχομένων από το ΕΑΠ κλήσεων

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το πρόβλημα στις εξερχόμενες από το ΕΑΠ κλήσεις αποκαταστάθηκε.