Διακοπή ρεύματος Τετάρτη 27 Μαΐου 2015 στα κτίρια του ΕΑΠ στην Περιβόλα

Στα πλαίσια της σύνδεσης του κτιρίου Ε' με το δίκτυο ρεύματος της ΔΕΗ και της εγκατάστασης νέου υποσταθμού, έχει προγραμματιστεί η εκτέλεση εργασιών με ταυτόχρονη διακοπή του δικτύου ρεύματος από ΔΕΗ για την Τετάρτη 27 Μαΐου 2015 από τις 08.00 έως και τις 15.00. Κατά τη διάρκεια των ωρών αυτών όλα τα συστήματα των κτιρίων Α, Β, Γ & Ε προβλέπεται να λειτουργούν κανονικά μέσω του δικτύου ρεύματος εφεδρείας, εκτός από τον κλιματισμό και τους ανελκυστήρες.
Σε κάθε περίπτωση ζητούμε την κατανόησή και τη συνεργασία σας με το προσωπικό του αρμόδιου τμήματος Εγκαταστάσεων & Εκτέλεσης Έργων για την αντιμετώπιση δυσλειτουργιών και την εξασφάλιση όσο είναι δυνατόν καλύτερων συνθηκών εργασίας.
Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση ενώ θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για την αντιμετώπιση μη προβλεπόμενων καταστάσεων που ενδέχεται να προκύψουν.