Ενημέρωση για διακοπή υπηρεσιών στο ΕΑΠ

Σας ενημερώνουμε ότι από τα ξημερώματα της Δευτέρας 20 Φεβρουαρίου έως και περίπου τις 11.45 το πρωί της Τρίτης 21 Φεβρουαρίου προέκυψε τεχνικό πρόβλημα στη δικτυακή υποδομή του ΕΑΠ με αποτέλεσμα να μην είναι διαθέσιμες κάποιες υπηρεσίες. Το πρόβλημα οφείλεται σε αστοχία υλικού σε κεντρική δικτυακή συσκευή του Ιδρύματος όπου απαιτήθηκε η απομόνωση συγκεκριμένων υπηρεσιών από το υπόλοιπο δίκτυο του ΕΑΠ έτσι ώστε να γίνει όσο το δυνατόν πιο ανώδυνα η μεταφορά των υπηρεσιών (χωρίς πλήρη διακοπή της πρόσβασης του ΕΑΠ στο Διαδίκτυο) σε άλλη ενεργή υποδομή.