Εργασίες συντήρησης στις Υπηρεσίες Μητρώου και Οργανωτικά Στοιχεία ΕΑΠ

Ανακοινώνεται ότι την Πέμπτη 30/03/2017 και ώρα 07:00-16:00 ενδέχεται να υπάρχουν διακοπές στη λειτουργία των υπηρεσιών open.eap.gr και coursesreg.eap.gr λόγω προγραμματισμένων εργασιών συντήρησης.