Εργασίες συντήρησης στις Υπηρεσίες Μητρώου και Οργανωτικά Στοιχεία ΕΑΠ

Την Πέμπτη 4/5/2017 ενδέχεται να υπάρχουν διακοπές λειτουργίας της υπηρεσίας  http://open.eap.gr λόγω εργασιών αναβάθμισης.