Εργασίες συντήρησης στις Υπηρεσίες Μητρώου και Οργανωτικά Στοιχεία ΕΑΠ

Την Τρίτη 4/7/2017 ενδέχεται να υπάρχουν διακοπές λειτουργίας της υπηρεσίας  https://open.eap.gr λόγω εργασιών αναβάθμισης.