Έκτακτο πρόβλημα στην υπηρεσία καταλόγου και αυθεντικοποίησης χρηστών του ΕΑΠ

Την Τρίτη 9/5/2017 και ώρα 21:30 παρουσιάστηκε έκτακτο πρόβλημα στη λειτουργία της υπηρεσίας καταλόγου και αυθεντικοποίησης χρηστών του ιδρύματος. Το πρόβλημα επιλύθηκε στις 23:00.

Στο παραπάνω χρονικό διάστημα ήταν αδύνατη η σύνδεση των φοιτητών και διδασκόντων στις ψηφιακές υπηρεσίες του ιδρύματος, όπως στο Ψηφιακό Χώρο Εκπαίδευσης ΕΑΠ (https://study.eap.gr) και στις Υπηρεσίες Μητρώου και Οργανωτικά στοιχεία (https://open.eap.gr).

Καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε το συγκεκριμένο τεχνικό ζήτημα να μην εμφανιστεί στο μέλλον.