Εργασίες συντήρησης και αναβάθμισης

Λόγω απαραίτητων εργασιών συντήρησης και αναβάθμισης οι υπηρεσίες του open.eap.gr (Υπηρεσίες Μητρώου και Οργανωτικά Στοιχεία) ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες την Τρίτη 24/5/2016.