Ολιγόλεπτες διακοπές στη σύνδεση του Ιδρύματος με το Διαδίκτυο

Θα θέλαμε να σας ενημερώνουμε ότι, στα πλαίσια της αναβάθμισης της σύνδεσης του ΕΑΠ με το ΕΔΕΤ (μετάβαση στο ΕΔΕΤ4), σήμερα 27/03/2015 στις 15:00 θα σημειωθούν ολιγόλεπτες διακοπές στη σύνδεση του Ιδρύματος με το Διαδίκτυο.