Πρόβλημα με τις τηλεφωνικές γραμμές 2610367300 - 399 και 2610367600 - 699

Σας ενημερώνουμε ότι, από τις 9/07/2018 έχει παρουσιαστεί πρόβλημα στις τηλεφωνικές γραμμές με αριθμούς 2610367300 - 399 και από σήμερα 11/07/2018 στις τηλεφωνικές γραμμές με αριθμούς 2610367600 – 699. Το πρόβλημα έγκειται στο γεγονός ότι, οι συγκεκριμένοι αριθμοί μπορούν να πραγματοποιήσουν εσωτερικές και εξωτερικές κλήσεις αλλά δεν μπορούν να δεχθούν εξωτερικές κλήσεις. Έχει δοθεί βλάβη στον ΟΤΕ και αναμένεται η αποκατάσταση της.