Στιγμιαίες διακοπές με το δίκτυο του ΕΑΠ και το Διαδίκτυο

Λόγω εκτάκτων εργασιών συντήρησης στο Τ/Κ του ισογείου του κτιρίου Β, οι οποίες θα συνεχιστούν και αύριο Τετάρτη 27 Μαΐου, ενδέχεται να παρατηρηθούν στιγμιαίες διακοπές στις συνδέσεις των χρηστών με το δίκτυο του ΕΑΠ και με το Διαδίκτυο.