Πρόβλημα στη σύνδεση του ΕΑΠ με το διαδίκτυο

Σχετικά με τη διακοπή της σύνδεσης του ΕΑΠ με το διαδίκτυο, Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι, έπειτα από έλεγχο του εσωτερικού δικτύου του ΕΑΠ αλλά και επικοινωνία με το φορέα (ΕΔΕΤ) διασύνδεσης μας με το διαδίκτυο, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει πρόβλημα στη σύνδεση που μας παρέχεται από τον ΟΤΕ. Έχει δοθεί βλάβη και αναμένουμε ενημέρωση σχετικά με τα αίτια αλλά και το χρόνο αποκατάστασης της.