Προγραμματισμένες εργασίες συντήρησης υπηρεσίας Turnitin

Ύστερα από ενημέρωση που λάβαμε από την εταιρία που παρέχει την υπηρεσία Turnitin, σας ενημερώνουμε με τη σειρά μας ότι έχουν προγραμματιστεί εργασίες συντήρησης στις 17-18 Μαρτίου 2018.

Ως εκ τούτου, το Σάββατο 17/3 και την Κυριακή 18/3 η υπηρεσία Turnitin θα υπολειτουργεί και δεν θα είναι δυνατό να αποσταλεί κανένα αρχείο προς έλεγχο κειμενικής ομοιότητας μέσω του Ψηφιακού Χώρου Εκπαίδευσης του Ε.Α.Π..