Πρόβλημα διασύνδεσης υπηρεσίας Turnitin στο Ψηφιακό Χώρο Εκπαίδευσης του ΕΑΠ

Σας ενημερώνουμε ότι την Κυριακή 11/3 και την Δευτέρα 12/3 παρουσιάστηκαν συνεχή προβλήματα στη διασύνδεση της υπηρεσίας ομοιότητας κειμένων Turnitin με τον Ψηφιακό Χώρο Εκπαίδευσης του ΕΑΠ (πλατφόρμα https://study.eap.gr για τις Θ.Ε. με ετήσια διάρκεια και πλατφόρμα https://courses.eap.gr για τις Θ.Ε. με εξαμηνιαία διάρκεια). Τα προβλήματα αυτά οφείλονταν αποκλειστικά στο λογισμικό διασύνδεσης της υπηρεσίας Turnitin.

Το Γραφείο Δικτυακών και Πληροφοριακών Υπηρεσιών του τμ. Εγκαταστάσεων και Εκτέλεσης Έργων του ΕΑΠ άμεσα γνωστοποίησε το πρόβλημα στην εταιρία και έκανε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την ορθή λειτουργία της υπηρεσίας Turnitin.

Ως εκ τούτου, τα αρχεία που μεταφορτώνονται στο Ψηφιακό Χώρο Εκπαίδευσης του ΕΑΠ στο πλαίσιο των Γραπτών Εργασιών ενδεχομένως να ελεγχθούν για κειμενική ομοιότητα από την υπηρεσία Turnitinμε κάποιες ημέρες καθυστέρηση.

Διευκρινίζεται ότι το συγκεκριμένο πρόβλημα δεν επηρεάζει στο ελάχιστο την συνολική λειτουργία του Ψηφιακού Χώρου Εκπαίδευσης του ΕΑΠ παρά μόνο τον χρόνο που θα χρειαστεί να ελεγχθεί ένα αρχείο από την υπηρεσία Turnitin.