Υπηρεσία Ephorus

Το Ephorus χρησιμοποιείται για την πρόληψη και τον εντοπισμό λογοκλοπής.

Μέσω της δικτυακής εφαρμογής του Ephorus μπορείτε να φορτώσετε έγγραφα και να ελέγξετε τις ομοιότητες αυτών με τις πηγές του διαδικτύου αλλά και με άλλες εργασίες φοιτητών που έχουν φορτώσει οι καθηγητές του Ε.Α.Π.. Τα αποτελέσματα του ελέγχου θα επιστραφούν σε εσάς με μια αναφορά του Ephorus, μιας περιεκτικής παρουσίασης των ομοιοτήτων μεταξύ του υποβληθέντος εγγράφου και των πηγών.

Η υπηρεσία του Ephorus απευθύνεται σε όλα τα μέλη Δ.Ε.Π. και Σ.Ε.Π. του πανεπιστημίου.

 Για να έχετε δικαιώματα χρήσης της υπηρεσίας και τους απαιτούμενους κωδικούς, παρακαλούμε να συμπληρώσετε την αίτηση εδώ (προσωρινά μη διαθέσιμη).