Υπηρεσίες Τηλεδιασκέψεων

Οι υπηρεσίες τηλεδιάσκεψης επιτρέπουν την πραγματοποίηση συσκέψεων και σεμιναρίων ανεξάρτητα από τον τόπο φυσικής παρουσίας των συμμετεχόντων. Δίνουν τη δυνατότητα χρήσης μέσων, παρουσίασης και διαμοίρασης υλικού με αποτελεσματικότητα εφάμιλλη μιας φυσικής συνάντησης.

Αποτελούνται από την υπηρεσία Εικονικών Τάξεων, την πλατφόρμα Άμεσων Μηνυμάτων και την υπηρεσία Πιστοποιημένων Τηλεδιασκέψεων