Αίτηση χρήσης υπηρεσίας τηλεδιασκέψεων

Για να έχετε δικαιώματα χρήσης της υπηρεσίας και τους απαιτούμενου κωδικούς, παρακαλούμε να συμπληρώσετε την παρακάτω αίτηση.