Υπηρεσία Εικονικών Τάξεων

Η υπηρεσία εικονικών τάξεων του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου παρέχει σε καθηγητές και φοιτητές τη δυνατότητα διοργάνωσης και παρακολούθησης τηλεδιασκέψεων (events). Για τις ανάγκες της υπηρεσίας χρησιμοποιείται το σύστημα Saba Meeting (Centra).

Το Γ.Δ.Π.Υ. παρέχει πλήρη υποστήριξη των τηλεδιασκέψεων που πραγματοποιεί το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Ικανοποιούνται έτσι οι ανάγκες για σύνδεση προσώπων ανεξάρτητα από τον τόπο φυσικής παρουσίας τους, σε εκδηλώσεις εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, συνεδριάσεις, ημερίδες, σεμινάρια κτλ.

Υπεύθυνος διαχείρισης υπηρεσίας

Γιάννης Χρηστίδης, Παναγιώτης Μπαρτζελάς