Υπηρεσία Πιστοποιημένων Τηλεδιασκέψεων

Η υπηρεσία e:Presence δίνει τη δυνατότητα στα μέλη του Πανεπιστημίου να οργανώσουν και να πραγματοποιήσουν διαδικτυακές τηλεδιασκέψεις που χαρακτηρίζονται από υψηλή ποιότητα και διαδραστικότητα.

Η ποιότητα αποστολής και λήψης βίντεο στις δημιουργούμενες εικονικές αίθουσες τηλεδιάσκεψης γίνεται με ποιότητα έως και HD (720p/30fps) ενώ υποστηρίζεται η δυνατότητα προσαρμογής σε πραγματικό χρόνο της ποιότητας του βίντεο συναρτήσει της ποιότητας της δικτυακής σύνδεσης του χρήστη καθώς και των δυνατοτήτων του τερματικού του εξοπλισμού χάριν της διαδραστικότητας και της αποτελεσματικής επικοινωνίας.

Η υπηρεσία καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις που τίθενται για την πραγματοποίηση τηλεδιασκέψεων συλλογικών οργάνων Πανεπιστημίων και ΑΤΕΙ όπως αυτές περιγράφονται στο ΦΕΚ (Αρ. φύλλου 433, 17 Μαρτίου 2011, Αριθμ. Φ.122.1/42/23076/Β2). Ενδεικτικά υποστηρίζεται η πιστοποίηση ταυτότητας μελών και η κρυπτογραφημένη επικοινωνία ενώ διασφαλίζεται πλήρως η μυστικότητα και η εμπιστευτικότητα των τηλεδιασκέψεων.

Η υπηρεσία χρησιμοποιεί δύο τρόπους σύνδεσης σε τηλεδιάσκεψη:
- Με χρήση Client (Vidyo Desktop) σε υπολογιστή
- Με χρήση τερματικού Η323 σε ειδική αίθουσα τηλεδιάσκεψης
Τα παραπάνω λειτουργούν αυτόνομα ή συνεργάζονται.

Το Γ.Δ.Π.Υ. παρέχει υποστήριξη στη διοργάνωση και συμμετοχή των τηλεδιασκέψεων που πραγματοποιούνται στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, εσωτερικά ή με σύνδεση με άλλους φορείς. Ικανοποιούνται έτσι οι ανάγκες για πραγματοποίηση συναντήσεων και συνεδριάσεων ΟΔΠ, εκλεκτορικών ή Διοικητικών θεμάτων.