Υπηρεσία Turnitin

Η υπηρεσία Turnitin μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την πρόληψη και τον εντοπισμό φαινομένων λογοκλοπής.

Μέσω της δικτυακής εφαρμογής του Turnitinμπορείτε να φορτώσετε έγγραφα και να ελέγξετε τις ομοιότητες αυτών με τις πηγές του διαδικτύου αλλά και με άλλες βάσεις δεδομένων.

Η υπηρεσία θα είναι πλήρως διαθέσιμη στην έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018.